سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه 
مدرس 
 
 
زبان انگلیسی  
تدریس 
مدرسه امام باقر(ع) 
مدرس 
 
 
مغنی اللبیب 
تدریس 
مرکز تخصصی قضاءو حقوق اسلامی  
مدرس 
 
 
فرهنگ و تاریخ سیاسی معاصر 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی 
مدرس 
 
 
متون تخصصی علوم سیاسی 
تدریس 
دانشگاه 
مدرس 
 
 
شناخت نظری اندیشه¬های سیاسی در 
همکاری 
دانشکده علوم حدیث 
استاد مدعو 
 
 
تدریس 
همکاری 
دانشگاه آزاد اسلامی 
استاد مدعو 
 
 
تدریس 
همکاری 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 
عضو گروه فقه سیاسی 
 
 
علمی- پژوهشی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
دبیر علمی همایش اصلاح الگوی مصرف 
 
 
علمی-پژوهشی 
همکاری 
دو ماهنامه وارش 
دبیر سرویس ادب و هنر 
 
 
مدیریت-پژوهشی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
عضو هیئت علمی  
 
ادامه دارد 
پژوهشی  
همکاری 
رادیو معارف 
نویسنده 
1378/07/01 
1379/07/02 
علمی 
همکاری 
مرکز جهانی علوم اسلامى 
سردبیر دوماهنامه اطلاع رسانی پژوهشی، پژوهه 
1382/07/01 
1384/07/02 
اجرایی-علمی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى 
پژوهشگر 
1382/07/01 
1384/07/02 
علمی، پژوهشی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى 
استادیار و عضویت در شورای فقه سیاسی 
1384/07/02 
1386/07/01 
علمی، پژوهشی 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامي قم 
مدرس 
1385/07/01 
1386/07/01 
زبان تخصصي علوم سياسى 
تدریس 
دانشگاه آزاد قم 
مدرس 
1384/04/01 
1384/06/31 
ديپلماسي و رفتار سياسي دراسلام 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی سمنان 
مدرس 
1394/07/01 
ادامه دارد 
سمینار تحلیل مسائل سیاسی روز (دوره دکتری) 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
1392/08/01 
ادامه دارد 
فقه سیاسی 
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه 
مدرس 
1394/06/16 
1394/11/01 
فقه سیاسی دوره دکتری 
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه 
مدرس 
1393/07/01 
1393/11/01 
درس فقه سیاسی دوره دکتری 
تدریس 
جامعه الزهراء (س) 
مدرس 
1391/07/01 
1391/11/01 
کتاب باب حادی عشر 
اداری 
انجمن مطالعات سیاسی حوزه 
مسئولیت انجمن در دوره هفتم 
1394/05/01 
ادامه دارد 
مسئولیت انجمن 
تدریس 
آزاد کاشان 
مدرس 
1383/07/01 
1383/12/30 
ریشه‌های انقلاب اسلامى 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامي قم 
مدرس 
1384/07/02 
1385/07/01 
تاريخ تحول دولت در اسلام 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامي قم 
مدرس 
1384/07/02 
1385/07/01 
مسائل سياسي ـ اقتصادي نفت 
تدریس 
جامعة المصطفی العالمیه 
مدرس 
1384/07/02 
1385/07/01 
زبان انگلیسى 
تدریس 
دانشگاه آزاد قم 
مدرس 
1384/07/02 
1384/07/02 
زبان تخصصی علوم سیاسی 
تدریس 
دانشگاه آزاد قم 
مدرس 
1384/07/02 
1384/12/29 
مباني انديشه‌هاي سياسي اسلام 
تدریس 
دانشگاه آزاد قم 
مدرس 
1384/04/01 
 
دیپلماسی در اسلام 
تدریس 
مدرسه عالي حجتيه 
مدرس 
1356/07/02 
1385/07/01 
مباني فقه سياسى 
تدریس 
مدرسه عالي حجتيه 
مدرس 
1356/07/02 
1385/07/01 
مسائل داخلي فقه سياسى 
تدریس 
مدرسه عالی فقه حجتیه 
مدرس 
1356/07/02 
1385/07/01 
مسائل سیاست خارجی فقه سیاسى 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی قم 
مدرس 
 
 
دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلا 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی قم 
مدرس 
 
 
مبانی اندیشه¬های سیاسی اسلام 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی قم 
مدرس 
 
 
تاریخ تحول دولت در ایران و اسل 
تدریس 
جامعه المصطفی مدرسه عالی امام خمینی 
مدرس 
 
 
فقه سیاسی 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی قم 
مدرس 
 
 
دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلا 
تدریس 
حوزه علمیه خواهران 
مدرس 
 
 
Basic English for Universi 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامي كرج 
مدرس 
1383/07/01 
1383/12/30 
ريشه‌هاي انقلاب اسلامي و وصايا 
تدریس 
بعثه مقام معظم رهبری 
مدرس 
 
 
جریان شناسی اندیشه سیاسی در جه 
تدریس 
بعثه مقام معظم رهبری 
مدرس 
 
 
اندیشه سیاسی امام خمینی 
تدریس 
بعثه مقام معظم رهبری 
مدرس 
 
 
اندیشه سیاسی اسلام 
تدریس 
مركز تخصصي قضاء و حقوق اسلامي حوزه علميه قم 
مدرس 
 
 
زبان انگليسى 
همکاری 
مدرسه عالی حجتیه؛ جامعه المصطفی العالمیه 
استاد مدعو 
 
 
تدریس فقه سیاسی، کارشناسی ارشد 
همکاری 
موسسه علوم انسانی،جامعه المصطفی العالمیه 
استاد مدعو 
 
 
تدریس 
تدریس 
مدرسه عالی حجتیه 
مدرس 
 
 
مبانی فقه سیاسی 
تدریس 
مدرسه عالی حجتیه 
مدرس 
 
 
مسائل داخلی فقه سیاسی 
تدریس 
مدرسه عالی حجتیه 
مدرس 
 
 
مسائل سیاست خارجی فقه سیاسی 
همکاری 
مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی 
استاد مدعو 
 
 
تدریس