تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1379 
علوم سیاسی 
مفید 
 
فوق لیسانس 
1381 
علوم سیاسی 
علامه طباطبایی، تهران 
 
دکترا 
 
گرایش اندیشه سیاسی 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
 
نامشخص  
 
زبان انلگیسی 
دانشگاه باقرالعلوم 
 
سطح 3