تنگناهای فرهنگ حاکم بر جهانی شدن
47 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات شانزدهمین کنفرانس وحدت اسلامى، تهران اردیبهشت 1382
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی