پویایی انتظارات بشر از دین در عصر جهانی شدن
42 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات چهارمین کنگره دین پژوهان کشور اردیبهشت 1382
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی