افق گشایی معرفتى، نگاهی به تجربه ابن خلدون در گستره نظریه‌پردازى
57 بازدید
محل نشر: مجله پگاه حوزه شماره 99.
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی