رهیافتی سیاسی برای اجرای عدالت اجتماعی در نظام اسلامى
49 بازدید
محل نشر: خردنامه همشهرى،مرداد 1384.
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی