روشی برای نو شدن
51 بازدید
محل نشر: دو ماهنامه اطلاع‌رساني ـ پژوهشي مهر و آبان 1383
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی