بخشی از کتاب Globalization unmasked: Imperialism in the 21st century با عنوان «سلطه، فوردیسم و آمریکاگرایی» نوشته آقایان پتراس جیمز و هنری ولتمیر
79 بازدید
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی