اجتهاد و هرمنوتیک
61 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب به پیوند میان اجتهاد به عنوان روش فقه سیاسی و هرمنوتیک به عنوان روشی از روشهای جدید فهم و تفسیر متون می پردازد که با یاری چند تن از استادان مطرح در این عرصه به نگارش و تدوین در آمده است، این کتاب در پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی مراحل چاپ را می گذراند.