عدالت در مردم سالاری دینی و دموکراسی
58 بازدید
ناشر: کانون اندیشه جوان و نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها
نقش: نویسنده
سال نشر: 1394
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
مفهوم بنیادین عدالت به مثابه دغدغه‌ خاموشی ناپذیر در تاریخ اندیشه‌ورزی سیاسی ـ اجتماعی، آوردگاه بحث و نظر اندیشمندان بوده است. عدالت مبتنی بر پی‌رنگ اصول دموکراسی لیبرال، سرانجام بسامان خود در تأمین همه نیازهای فرد می‌جوید؛ اما عدالت در رویکرد مردم سالاری دینی و خاستگاه اسلامی‌اش از ریشه‌های خلقت فطری این نیاز در انسان معنا می‌گیرد. کندوکاو مباحثی چون چیستی اصول دموکراسی لیبرال و مردم سالاری دینی و عدالت از منظر مردم سالاری دینی و دموکراسی لیبرال راهی است برای نقد و بررسی این مقوله در آن دو رویکرد و چگونگی راهکارهای تحقق آن در اندیشه مردم سالاری دینی. این کتاب در هفت گفتار تنظیم شده است. در گفتارهای اول و دوم به تبیین مفاهیم بحث و اصول نظری هر یک از مکاتب پرداخته؛ در گفتارهای سوم، چهارم و پنجم به نگرش هر یک از این دو مکتب به عدالت، اشاره و نظرگاه هر یک به عدالت مورد نقد و بررسی قرار گرفته شده است. پس از روشن شدن مرزهای مردم سالاری دینی و جداسازی آن از دموکراسی لیبرال، در گفتار ششم، عدالت را از منظر دو مکتب، مورد مقایسه قرار داده و در گفتار هفتم به ساز و کارهای تأمین عدالت اجتماعی از منظر مردم‌سالاری دینی پرداخته شده است. این کتاب با شمارگان یکهزار نسخه و قیمت 8000 تومان منتشر شده است.