اندیشه سیاسی اسلام
48 بازدید
محل ارائه: بعثه مقام معظم رهبری- معاونت بین الملل
مقطع: فوق لیسانس
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این جزوه به ویژگیها و مبانی فکری اندیشه سیاسی شیعه و اندیشه سیاسی اهل سنت با رویکردی تطبیقی می پردازد.