اخلاق و سیاست از دیدگاه امام خمینی
46 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: حوزه علمیه قم
نام استاد/نام دانشجو : جناب آقای میرمحمدی