جمهوریت و اسلامیت در اندیشه آیت الله جوادی آملی
47 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی قم
نام استاد/نام دانشجو : محمد عبدیایی