نقد و بررسی نظریه وکالت فقیه
52 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
نام استاد/نام دانشجو : مجتبی معقولی